Lucky Thai Food

1570 Alton Rd #C, Miami Beach, FL 33139, United States