Mountain Thai Restaurant

2741 West White Mountain Boulevard, 2741 AZ-260, Pinetop-Lakeside, AZ 85929, United States