PHUKET THAI – Huntington Beach

16612 Beach Blvd H, Huntington Beach, CA 92647, United States