Saeng’s Thai Cuisine

315 Hahani St, Kailua, HI 96734