Sen Thai Asian Bistro

1000 Washington Ave, Saint Louis, MO 63101