Thai 72

128 W 72nd St, New York, NY 10023, United States