Thai Chef’s House

2851 Fulton Ave, Sacramento, CA 95821, United States