Thai Fusion Bistro

323 NE Thornton Pl, Seattle, WA 98125, United States