Thai Time

529 Park Ave N, Renton, WA 98057, United States