Tong's Thai Restaurant

1146 Austin Hwy, San Antonio, TX 78209, United States