Taste of Thai

1561 White Mountain Hwy, Conway, NH 3818